انتخاب صفحه

کانتینر دست دوم

کانتینر دست دوم – کانتینر مستعمل – کانتینر کارکرده – کانتینر دست دو – کانتینر دست ۲ – کانتینر بیست فوت دست دوم – کانتینر چهل فوت مستعمل – کانتینر ۲۰ فوت کارکرده – کانتینر ۶ متری دست دو – کانتینر ۱۲ متری دست ۲ – کانتینر چادری دست دوم – کانتینر بدون سقف مستعمل – کانتینر بی سقف کارکرده – کانتینر روباز دست دو – کانتینر اپن تاپ دست ۲ – کانتینر open top دست دوم – کانتینر یخچالی مستعمل – کانتینر یخچالدار کارکرده – کانتینر بغل بازشو دست دو – کانتینر تمیز دست ۲ – کانتینر شناسنامه دار دست دوم – کانتینر حمل بار مستعمل – کانتینر برگه مرخصی دار کارکرده – کانتینر های کیوب دست دو – کانتینر ارتفاع بلند دست ۲ و ….


برای مشاهده مشخصات ، قیمت و نحوه خرید محصولات زیر بر روی آنها کلیک کنید.


کانتینر 20 فوت

کانتینر ۲۰ فوت دست دوم


کانتینر 40 فوت

کانتینر ۴۰ فوت دست دوم


کانتینر بدون سقف

کانتینر بدون سقف دست دوم


کانتینر یخچالی

کانتینر یخچالی دست  دوم