انتخاب صفحه

قیمت کانتینر

قیمت کانتینر – لیست قیمت انواع کانتینرهای ۲۰ و ۴۰ فوت – قیمت کانتینرهای یخچالی ( یخچالدار) – قیمت انواع کانتینرهای چادری ، بی سقف ، روباز open top ، قیمت انواع کانتینرهای سالم و تمیز و آب بندی شده – لیست قیمت های کانتینر برگه مرخصی دار و شناسنامه دار – قیمت کانتینرهای بیست و چهل فوت ارتفاع بلند – قیمت کانتینر خالی – قیمت حمل کانتینر – قیمت اجاره کانتینر و ….


برای مشاهده مشخصات ، قیمت و نحوه خرید محصولات زیر بر روی آنها کلیک کنید.


کانتینر 20 فوت

قیمت کانتینر ۲۰ فوت


کانتینر 40 فوت

قیمت کانتینر ۴۰ فوت


کانتینر بدون سقف

قیمت کانتینر بدون سقف


کانتینر یخچالی

قیمت کانتینر یخچالی